„Jej revírom je Internet. Jej tempo je vražedné. Jej používatelia sú nároční, neskúsení a ďaleko. Úschovňa pracuje počas dňa aj v noci, jej úlohou je prenášať Vaše dáta.“

Úschovňa Vám umožňuje
  • vyzdvihnúť dáta z našej spoločnosti
  • zaslať dáta pre našu spoločnosť
  • pracovať so zásielkami o veľkosti až do 100MB

Všetky aktivity sú zaznamenávané. Zákaz ukladania autorsky chráneného obsahu, ktorého nie ste vlastníkom.
Vyzdvihnúť zásielku   Vložiť zásielku - Nutné prihlásiť sa